STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA

alarmiusnd.com

Jelezovačka 38/22 Resnik Beograd    Telefon/fax: +381 11 8041 008

USLUGE

Suvi hemijski prah se izbacuje iz aparata pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam.


Proizvedeni po standardu JUS Z C2.035, atestirani i odgovaraju nemačkim normama za vatrogasne sprave DIN 14406.


Napunjeni sa prahom na bazi natrijum bikarbonata gase požare klase B i C, a ako se pune univerzalnim prahom gase i požare A klase.


Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
7 4.5 1 20 -20 DO +60 12 1.82
Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
12 5 2 36 -20 DO +60 12 4.18
Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
15 5 3 55 -20 DO +60 12 5.25
Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
15 6 6 120 -20 DO +60 12 11
Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
20 6 9 160 -20 DO +60 12 15.4
Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
25 6 12 200 -20 DO +60 12 19
Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
60 10 50 2000 -20 DO +60 12 101
Protivpozarna aparati
VREME DEJSTVA [s] DOMET MLAZA [m] MASA PRAHA [kg] MASA CO2 U BOČICI [gr] TEMP PODRUČJE [C°] RADNI PRITISAK [bar] TEŽINA PUNOG APARATA [kg]
60 10 100 4500 -20 DO +60 12 188
facebook.com twitter.com rss dokumenacija