STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA

alarmiusnd.com

Jelezovačka 38/22 Resnik Beograd    Telefon/fax: +381 11 8041 008

USLUGE

OPIS USLUGA I ZAKONSKI OSNOV ZA NJIHOVO VRŠENJE

Usluge koje SZR ALARMIUS ND može da vam ponudi kao ovlašcena organizacija, a na osnovu Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS br. 111/09):
facebook.com twitter.com rss dokumenacija